Vi tar inte emot några nya beställningar online, men våra butiker har fortfarande öppet | Läs mer här

ARTIKEL

Kemister i naturen

När Carl von Linné år 1758, gav honungsbiet dess vetenskapliga namn, Apis mellifera, visste han inte mycket om vad som hände bakom scenen. Namnet betyder bokstavligen honungsbärande bi, vilket antyder att biet tar honung direkt från blomman. Förmodligen smått generad, försökte han ändra namnet till honungstillverkande bi, i en senare upplaga, men vid det laget hade det första namnet redan fått vida spridning.

 

Lyckligtvis uppmärksammas bin idag för deras viktiga roll som naturliga kemister.

"Jag känner inte till något liknande i djurriket," säger Jonathan Powell, styrelsemedlem i The Natural Beekeeping Trust. Deras effekt på den naturliga världen är enorm eftersom att de inte bara påverkar växter, utan också de växtätare som äter plantorna, och de insekter som lever av samma näringskälla. Bin befinner sig i själva hjärtat av den naturliga världen - som en slags jordbrukare som direkt och indirekt förser alla arter med mat. "Vi borde respektera denna gåva mer och vara mer försiktiga kring hur vi ser på honungsproduktion."

Detta är något som biskötare Mike Madgwick från Dorset med sina 25 bikupor vet mycket om. Han förklarar: "Honung är en supermättad lösning av monosackarida sockerarterna - fruktos och glukos. Bin förvarar nektar i en honungsmage, en speciellt anpassad del av deras magar som låter dme transportera nektar tillbaka till bikupan. Ett honungsbi kan bära en ansenlig mängd nektar i relation till sin kroppsvikt."

"När de är tillbaka bland resten av kolonin, stöter skördarbiet upp nektaren till andra bin i kupan vars specialuppdrag är att göra honung. Genom en process av återupprepade uppstötningar mellan bin i kolonin, blir nektaren mer och mer koncentrerad och går från 70-80% vatteninnehåll till mindre än 20%. Denna superkoncentrerade nektar (med några kemiska ändringar då blandningen av socker ändras) är honung."

Att transformera nektar till honung är en känslig process som kräver en stor noggrannhet. Då nektaren koncentreras adderas enzymer och små mängder av antioxidanter från biets mage till blandningen. Det är först när nektaren är superkoncentrerad som det läggs in i de celler som kolonin har som matförråd. "Koncentratet är viktigt, om det finns mer än ca 20% vatten kvar så uppstår en risk att honungen jäser vilket gör det mindre värdefullt som mat för bina," säger Mike Madgwick.

"Väldigt få bakterier och mikroorganismer kan överleva i honung", förklarar presschefen för British Beekeepers Association, Diane Roberts. "Det är också surt med ett pH värde mellan 3 och 4.5, vilket begränsar bakteriell och svamptillväxt."

"Vår interaktion med honungsbiet behöver inte göras mer komplicerat än vad det är."

Ansvarsfull biskötsel runt om i världen

De naturligt självkonserverande, antmikrobiska egenskaper som honung har gjort det till en värdefull ingrediens genom människans historia. Grottmålningar i antika Egypten, daterade till 2400 f.Kr. visar scener från biskötsel som liknar de moderna metoder som Eva Crane, i hennes bok The Archaelogy of Beekeeping (1984) konstaterar: "Det är i själva verket väldigt lite som har förändrats de senaste 4,400 åren."

Och, även om tekniken inte har ändrats nämnvärt sedan den antika egyptiska eran, så har definitivt efterfrågan för denna gyllene delikatess gjort det. Honung ses som en stapelvara i skafferier runt om hela världen, men, med tanke på dess känsliga ursprung, är det viktigt att se till att biskötare verkar som skyddare av bina, snarare än som honungsproducenter.

Surret om vildhonung

Res djupt in i den vilda skog som täcker omkring 60% av Zambia, och du kommer höra surrandet från alla de vilda insekter som susar förbi i den prunkande floran. Skötsel av vildbin är en populär inkomstkälla för lokala samhällen och invånare fungerar som förvaltare av binas miljö istället för att använda sig av bekämpningsmedel eller ogräsmedel.

"Det finns en ofantlig mängd expertis och respekt för bin, och biskötsel är en kunskap som går i arv från generation till generation. Föräldrar lär sina barn från unga år för att se till att de inte blir rädda för bina, och även om de sedan väljer att jobba med något annat, så är det en ansedd kunskap som också kan innebära en värdefull extrainkomst," förklarar Gabbi Loedolff, ingrediensinköpare på Lush.

Skötare för vildbin bygger traditionella bikupor av bark för hand, med hjälp av den kunskap som förts vidare genom generationer. Ett träd kan användas för att skapa mellan 15 och 20 bikupor, vilka bin kan leva i uppåt 10 år, och har en minimal påverkan på miljön. För att komma åt honungen får biskötaren klättra upp i trädet - vanligtvis utan skyddsdräkt - för att nå den ihåliga cylinder som är tillverkad av bark och som rymmer den värdefulla honungskakan. det är en utmanande manöver och som helt dikteras av vad de inneboende bina tycker om saken.

Att ta brittisk biskötsel tillbaka till rötterna

Zambiansk biskötsel är en djärv form av honungsskördande jämfört med den utspridda kommersiella produktionen, men liknande, nya tekniker utvecklas nu i närheten av oss också. Tillbaka till rötterna, Devon-baserade biskötaren, Philip Chandler antog en mer naturlig biskötar-stil för flera år sedan i ett försök att få bipopulation att växa: "Jag startade med konventionell utrustning och bikupor och började ganska snart att ifrågasätta varför all denna komplicerade utrustning behövdes till något som i själva verket är en ganska simpel procedur. Vår interaktion med honungsbin behöver inte göras mer komplicerad än vad den är."

Phil kompletterar hans användande av Top Bar Hives - enkla designer som ger bina en större grad av frihet kring hur de bygger sina honungskakor - med avelstekniker som hjälper bina att bekämpa lokala sjukdomar, eller, som han själv uttrycker det, "lösa deras egna problem." Tillexempel, han avslöjar att han precis har köpt tre drottningar från universitetet i Sussex eftersom att de särskilda talanger: "Drottningarna kan upptäcka Varroa-kvalster inuti cellerna och få arbetsbina att dra ut dem. De är också mycket sjukdomsresistenta och det är några egenskaper som jag vill få in hos mina bin."

Phil säger också att mängden honungsbin har förbättrats - även om det ännu inte nått förbi gränsen för oro ännu. "Honungsbin har problem, men det är främst problem som vi har skapat; Varroa-kvalster som har spridits runt världen i kölvattnet av honungsindustrin och hotet från kemiskt jordbruk."

"Beståndet av honungsbin i Storbrittanien står i direkt tproportion till mängden biskötare, vilket har stigit under de senaste fem, sex åren, vilket gett dem en starkare position än andra bi-arter, så som humlor och vanliga bin, vilka fått klara sig själva och som det inte ser så ljust ut för.

Och med tanke på hur viktiga bin är för vår natur, är det kanske vårt ansvar att skapa habitat och vilda bikupor för att ge dem bon och skydd.

 

Var med i konversationen:

http://www.naturalbeekeepingtrust.org/

http://www.biobees.com/

http://www.bbka.org.uk/

Kommentarer (0)
0 Kommentarer