ARTIKEL

Ett självkonserverande lexikon

Vetenskapliga termer i enklare ord

Sur: Har ett pHvärde under 7 (citronjuice och vinäger är sura)

Alkalisk: Har ett pH värde över 7 (Blekmedel och bakpulver är alkaliska)

Antibakteriell: En substans som begränsar eller förhindrar tillväxten av bakterier och hämmar deras förmåga att fortplanta sig.

Svampdödande: En substans som begränsar eller förhindrar tillväxten av jäst och andra svamporganismer.

Antimikrobisk: En substans som begränsar eller förhindrar tillväxten av mikroorganismer.

Bakterier: Pluralform av bacterium. En medlem av en stor grupp av mikroorganismer som har cellväggar och kan orsaka sjukdomar. Bakterier är också delvis ansvariga för föruttnelse och nedbrytning tillsammans med svamp.

Bensylakohol: Ett doftämne som också har konserverande egenskaper.

Kemikalier: En distinkt substans som kan renas eller artificiellt skapas eller renas.

Kemiska konserveringsmedel: En av människor skapad substans som förlänger en produkts hållbarhet genom antimikrobisk verkan.

Rengöringsmedel: En ingrediens som används för att avlägsna smuts från ytan, inom kontexten av kosmetika, hud och hår.

Spridning: En blandning i vilken partiklar från en substans är spridda genom en annan.

Ekosystem: Ett komplext samhälle av interagerande organismaer och deras fysiska miljö.

Emulsion: En typ av spridning i vilken små mängder av vätskor kemiskt binds samman, så som i en blandning av olja och vatten (majonnäs tillexempel).

Fritt vatten: Vatten som är kemiskt tillgängligt för mikroorganismer.

Näringskedja: En serie organismer i ett habitat sammankopplade genom deras näringsintag, där de minsta äts av de större.

Formaldehyd: En färglös, starkt doftande kemikalie som används som konserveringsmedel.

Formula/recept: Ett produktrecept.

Humektant: En substans som som både attraherar och behåller fukt.

Methylisothiazolinone: En antimikrobiell substans som används för att konservera kosmetika.

Metylparaben: En av de två parabener som Lush använder för att konservera vissa produkter. Metylparaben är vattenlösligt.

Mikroflora: Det samhälle av mikroorganismer, inklusive alger, svamp och bakterier, som lever i eller på en annan levande organism eller i ett särskilt habitat.

Mikrober/mikroorganismer: En liten, encellig organism vilken endast kan ses genom ett mikroskop.

Naturligt konerveringsmedel: Ingredienser funna i naturen som kan hjälpa produkter att hålla sig fräscha längre.

Paraben: Ett syntetiskt kemiskt konserveringsmedel som används för att hålla matvaror eller kosmetika fräscha.

pH: En skala som indikerar surhetsgrad eller alkalisk grad hos en blandning. 0 är den suraste, 7 är neutralt, och 14 är mest alkaliskt.

Propylparaben: En av de två parabener som Lush använder för att konservera produkter. Propylparaben är oljelösligt.

Konserveringsmedel: En substans som tillsätts i mat eller andra produkter för att hålla dem fräscha längre.

Säkert syntetiskt ämne: En artificiell substans som klassats som säker av socialstyrelser så som FDA i USA.

Självkonserverande: En ingrediens eller formula som har balanserats och använder naturliga konserveringsmedel för att hålla den ren.

Tensid: En delvis olje och vattenlöslig substans som kan få bort oljebaserad smuts från hud och hår genom att minska ytspänningen hos en vätska och tillåta den att löddra.

Syntetisk: En människoskapad substans.

Vattenaktivitet: Energi av det vatten som inte är kemiskt bundet inuti en produkt.

Vatteninnehåll: Mängden vatten i en substans.

Phenoxyethanol/2-phenoxyethanol:Ett syntetiskt konserveringsmedel som Lush använder för att hålla produkter fräscha längre.

Viskös: En tjock, kladdig konsistens i gränslandet mellan fast och flytande.

Kommentarer (0)
0 Kommentarer