Fri frakt vid köp över 600 kr | Läs mer

ARTIKEL

Våra tankar om rättvis handel

Våra tankar kring 'rättvis handel'. Vad det betyder för oss och hur 'rättvis handel' fungerar på Lush.

Vad är rättvis handel?

När Lush grundades år 1996, var det inte många som visste vem som odlat eller producerat de varor du kunde köpa i mataffären eller kosmetikabutikerna. Människor var med all rätt oroade över barnarbete, dåliga arbetsförhållanden och fattigdom. Som svar på detta började grupper runt om i världen att etablera direkthandel av vissa produkter, som kaffe, så att producenterna kunde få ett rättvist pris och konsumenter kunde lita på att de gjort ett bra val i affären. Dessa grupper växte till en global rörelse som var grunden för begreppet rättvisemärkt. Rättvisemärkt betyder att köp görs med hänsyn till välmåendet av marginaliserade småskaliga producenter, för att upprätthålla långvariga relationer, se till att små jordbrukare i utvecklingsländer kan konkurrera och växa i den globala ekonomin.

Idén om 'rättvis handel' har formaliserats av olika företag som certifierar arbetsförhållanden och ett rättvist pris för varor. Detta kan göras genom att använda minimipriser och premier som betalas för råmaterial. Rättvis handel hjälper till att skapa en mer stabil marknad för certifierade producenter. I gengäld går jordbrukare med på att använda miljövänliga metoder, inrätta rättvisa arbetsförhållanden och att investera i sina samhällen. Detta handelssystem förlitar sig inte bara på ett köp till rättvisa priser, utan också på transperans och ansvar.

Det finns flera olika certifieringsorgan som producenter kan skriva upp sig hos, för att få en rättvisemärkning på deras produkter. Det mest kända av de här företagen är Fairtrade International (FLO), som har det gröna och blåa ”rättvisemärket” och äger varumärket ”Fairtrade”, men det finns även andra som ”Fairtrade Federation” och IMO, som står för ”Fair For Life”-märkningen.

Lush och rättvis handel

Under de senaste 10 åren har vi oavbrutet hittat och utvecklat relationer med producenter som är så direkta som möjligt, för att kunna lita på att våra leverantörers arbetsvillkor är värdiga och att våra priser är rättvisa. Vi är väldigt stolta över att ha kunnat göra detta för så många av våra ingredienser. Direkthandel har visat sig vara ett fantastiskt sätt att försäkra oss om detta.

Det finns ingen anledning till att våra leverantörer ska få orättvisa löner eller behöva arbeta under dåliga förhållanden.

Företag som utför revision och certifiering är ett jättebra sätt att hitta producenter och visa kunder att att de kan lita på att producenten behandlats rättvist. Lush använder många ingredienser; varav många inte är sådana som certifieringsföretag riktar in sig på. Det kan vara för att våra ingredienser antingn odlas lokalt (i ett land som inte omfattas av certifieringen) eller är massproducerade och därför helle rinte omfattas av deras certifieringsprogram. Så med alla våra råvaror, är det vårt ansvar att arbeta nära leverantörerna så att vi vet exakt vad vi köper och hur det har tillverkats. Det är inte alltid enkelt att göra detta och det kräver mycket jobb. Det är en pågående process. Det är viktigt för oss att utveckla starka, pålitliga relationer med våra leverantörer. Att visa en märkning som säger att någon annan har kollat vår leveranskedja för en viss produkt, kan vara ett användbart verktyg, men vi vill gärna ha koll själva. Vissa producenter väljer också att inte certifieras; de kanske inte har den organisation som certifieringsföretaget kräver, eller så väljer de helt enkelt att inte lägga sina pengar på certifieringskostnader. Denna typ av certifiering måste vara rätt beslut för producenten; och som en del av vår relation med tillit, kommer vi inte tvinga våra leverantörer att certifieras.

Certifiering

För att kunna visa upp en av certifieringsföretagens loggor, behöver Lush bli en licensinnehavare hos ett specifikt certifieringsföretag. Olika företag sätter olika trösklar för hur många procent av en färdig produkt som ska komma från rättvisemärkta råvaror, för att slutprodukten ska få klassas som rättvisemärkt. I vissa fall anger företag att endast rättvisemärkta råvaror från deras egna certifiering får användas i produkter som märks med deras certifiering. På grund av variationen av ingredienser i varje produkt, kan de flesta produkter inte märkas som rättvisa, men våra ingredienslistor visar vilka ingredienser som är rättvisemärkta. Eftersom att Lush inte äger Fairtrade internationals (FLO) varumärke "Fairtrade", kan vi bara använda den på ingredienser i slutprodukter som har deras märkning. I andra produkter kallar vi det därför rätt och slätt rättvisemärkt vilket innebär att det är certifierat. Denna typ av märkning började med matvaror som te och kakao. Att märka kosmetika är ganska nytt och det är inte i alla länder som det finns märkning för kosmetika så därför behöver vi märka det på ett annat sätt.
 

Vad är nästa steg?

Vårt mål är att vårda relationerna till våra nuvarande leverantörer och samtidigt skapa nya för alla våra ingredienser för att garantera rättvisa löner, hållbart miljöarbete, goda arbetsförhållanden, att det inte förekommer barnarbete samt att vår policy mot djurförsök efterlevs. Ibland kommer detta att göras med hjälp av certifieringsföretag, andra gånger sida vid sida med våra leverantörer. Genom vår direkthandel, ömsesidiga respekt, regelbundna besök har vi hittat sätt att stärka våra relationer, försäkra oss om att priser och förhållanden är rättvisa och bra. Vi är ambitiösa och inser att det finns utrymme för förbättring. Det finns alltid mer jobb att göra. För oss visar detta engagemang principen av rättvis handel, och för oss, är det enda sättat att göra affärer på. Vi tror verkligen på att göra effektiva, färska, handgjorda produkter av de finaste ingredienserna, därför fortsätter vi att köpa färska ingredienser rättvist och etiskt.
  

Kommentarer (0)
0 Kommentarer