ARTIKEL

#BivaraBina: varför du ska bry dig

Vi kommer alla till en ålder när det är dags att lära sig om blommor och bin. Men hur mycket vet du egentligen om naturens flitigaste invånare och hoten de står inför? Vi vill inte låta överdramatiska men just nu dör bina och om vi inte gör något åt det, kommer de tillsammans med våra frukter och bär att försvinna. 

En värld som slutat surra
Det är näst intill omöjligt att överdriva biets roll i vårt ekosystem. Förutom att producera honung pollinerar bin växter vilket ger frukter och bär, som sedan vi, djur och fåglar kan äta. För att få en så stor och näringsrik skörd som möjligt bör växterna pollineras av en mängd olika insekter exempelvis honungsbin, vilda bin och humlor. Ungefär var tredje tugga du tar har blivit pollinerad av bin och om de försvann skulle hela 80 % av maten i våra butiker försvinna med dem. Än så länge har forskare inte heller lyckats med konststycket att skapa honung eller bivax på konstgjord väg, processen är allt för komplex, vilket betyder att vi skulle bli helt utan dem.

Det finns flera olika typer av bin som lever och beter sig annorlunda. Honungsbiet, som är något av en superstar bland bin, är ett socialt tambi. Sociala bin lever i bisamhällen med en drottning. Många vilda bin är lever i stället solitärt och bygger sina egna bon. Det finns ungefär 270 olika arter av bin i Sverige varav 80 stycken är hotade och rödlistade, vilket innebär att de minskar kraftigt och riskerar att helt försvinna på sikt. Mängden honungsbin i USA har exempelvis mer än halverats sedan slutet av andra världskriget. De har alltså dött i över 50 år, men ändå fortsätter vi att satsa på allt fler storskaliga jordbruk som kräver pollinering och bygger städer som sträcker ut sig likt ökenlandskap utan några blommor eller buskar i sikte. 

 

Ett hot på fyra fronter
Vad är det då som gör att vilda bin är en allt mer sällsynt syn och att hela kolonier av tambin dör ut, utan någon uppenbar anledning. Forskarna är inte helt sams om vad som ligger bakom den så kallade bidöden, som främst drabbar de vilda bina, men anser att fyra olika hot samverkar för att negativt påverka våra små surrare.

Sjukdomar som kvalster och virus sprider sig snabbt som en löpeld genom kolonierna av tambin, som tur var kan biodlaren i många fall behandla kupan med medicin eller syror för att rädda bina. De vilda bina är däremot helt utelämnade. Olika sjukdomar påverkar dem på olika sätt en del kan innebära en sämre pollinering medan andra gör att de dör.

Ett annat hot mot bina är gifter i form av bekämpningsmedel, det är svårt att i nuläget avgöra exakt hur stor påverkan de har, speciellt när kvalster härjar. Men forskarna är överens om en sak, desto naturligare jordbruk och odling desto bättre för bina. När biet matar larverna med pollen från besprutade växter kan bekämpningsmedlet skada dem. Själva biet kan också påverkas av gifterna, i en låg dos kan det göra att det blir desorienterat och inte hittar tillbaka till sitt bo eller kupa och en hög dos kan innebära att det dör.

Ett förändrat landskap påverkar även det biet negativt. Det är inte lätt för ett stackars bi att hitta tillräckligt med nektar och pollen i en storstad. Biets dröm är ett varierande landskap där skog, äng och åker blandas. Detta göra att stora jordbruk med monokultur slår hårt mot biet. Precis som människor kan de få näringsbrist om de inte får i sig en tillräckligt varierad kost. Det är därför viktigt både för solitära vildbin och honungsbin med mångfald och en variation i växterna de har kring sig.

 

Tillsammans gör dessa fyra hot att allt fler bin dör. Det kan härledas två stora bakomliggande faktorer: ett allt för blomstlöst landskap, som främst drabbar de vilda bina och ett dysfunktionellt livsmedelssystem, vilket drabbar de tama bina. Än finns det tid att göra något åt detta, att se livet från den söta sidan och bli binas räddare i nöden. Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att #bivarabina. Du kan även surra mer med oss om biologisk mångfald och vad vi tillsammans kan göra för bina i någon av våra butiker.

 

Mer bi-rikande information hittar du här:

Naturskyddsföreningen 

Bins betydelse för vår mat- och hoten mot dem- Meny Sveriges Radio

Why bees are disappearing- TED talk 

 

Hjälp till du med och dela med dig via #BivaraBina

Kommentarer (0)
0 Kommentarer