Fri frakt vid köp över 600 kr | Läs mer

ARTIKEL

LUSH Sweden 100-dagarsplan #BLM

Den 12 juni gick vi ut med vårt officiella statement angående Black Lives Matter-rörelsen. En del av det innefattade en lista över faktisk åtgärder vi planerar att genomföra för att aktivt bli mer inkluderande och antirasistiskt som företag. Det kommande 100 dagarna lovar vi att: 

 

Principer & Riktlinjer

 • Skapa nya globala, övergripande ledord med tillhörande riktlinjer som håller oss som företag och alla som jobbar hos oss ansvariga för att skapa en säker plats där alla röster får komma till tals. 
 •  Publicera en 100 dagars-plan (vilket är det du nu läser) och uppdatera hur vårt fortsätta arbete kommer att se ut. 
 •  Uppdatera alla våra policys som berör personal och arbetsmiljö så att de innefattar information om hur vi hanterar fördomar, mikroaggressioner och diskriminering i våra butiker och på våra kontor, vilket stöd som finns för de som utsätts, samt göra information mer lättillgänglig för att alla anställda.

Personal & Rekrytering

 • Samla in data för att kunna mäta mångfalden inom vårt företag, för att vara transparenta gentemot kunder och kunna mäta våra framsteg. 
 • Se över våra rekryteringsprocesser för att aktivt arbeta mot mer representation inom våra team, exempelvis genom att låta alla med rekryteringsansvar genomgå träning i kognitiv bias. 
 • Göra vår redan existerande grupp för medarbetartalan mer aktiv, tydlig och tillgänglig för att lyfta anställdas åsikter och kontrollera att vårt företag hålls ansvarig för alla dessa åtaganden. 

Träning & Utbildning

 • Se till att vårt support team, management teams och butikspersonal utbildas vid anställning så väl som kontinuerligt för att göra vår arbetsplats mer inkluderande för både kunder och personal. 
 • Ge expertträning för att säkerställa att all personal har kompetens att ge konsultationer till personer med afrohår.  
 • Skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar till aktivt och fortsatt lärande. 

Produkter

 • Omvärdera hur vi tillverkar produkter för varje behov och diversifiera processen från koncept till färdig produkt. Som första steg lansera vår kollektion av hårprodukter specifikt framtagna för afrohår i samtliga butiker. 
 • Granska produktnamn, innehåll och copy för att avlägsna alla stereotypa framställningar och säkerställa att alla framtida produkter skapas med det i åtanke. 
 •  Använda vår inköpskraft för att få andra företag och upprätthålla vårt ställningstagande genom att se till att deras policys överensstämmer med våra. 

Extern kommunikation

 • Se över alla våra bilder och innehåll online och i sociala medier för att se till att våra budskap som varumärke representerar alla våra kunder och deras livsstilar. 
 • Ge plats åt och lyfta organisationer och aktivister som jobbar med antirasism och mångfald i Sverige, både på kort och lång sikt. 
 • Genomföra Lush globala kampanj för antirasism på lokal nivå.
Kommentarer (0)
0 Kommentarer