Fri frakt vid köp över 600 kr | Läs mer

ARTIKEL

LUSH Sweden 100-dagarsplan #BLM

100 dagar har nu passerat och vi vill för transparensens skull uppdatera om det arbete som hittills har genomförts för att vi ska bli mer inkluderande och antirasistiskt som företag. Detta är bara ett första steg i ett långsiktigt, kontinuerligt åtagande till att bli det företag vi vill vara. Du hittar planen i sin helhet längst ner i artikeln. 

Principer & Riktlinjer

 • Skapa nya globala, övergripande ledord med tillhörande riktlinjer som håller oss som företag och alla som jobbar hos oss ansvariga för att skapa en säker plats där alla röster får komma till tals. 

De globala, övergripande ledorden med tillhörande riktlinjer har uppdaterats och presenterats för vårt Leadership Team för feedback. De kommer därefter delas med personal globalt. Ledorden har utvecklats för att ta ett bredare grepp om mångfald, inkludering och tillhörighet, och för att innefatta alla diskrimineringsgrunder. Dessa ledord ska appliceras långsiktigt och guida våra arbete framöver.

 •  Publicera en 100 dagars-plan (vilket är det du nu läser) och uppdatera hur vårt fortsätta arbete kommer att se ut. 

 • Uppdatera alla våra policys som berör personal och arbetsmiljö så att de innefattar information om hur vi hanterar fördomar, mikroaggressioner och diskriminering i våra butiker och på våra kontor, vilket stöd som finns för de som utsätts, samt göra information mer lättillgänglig för att alla anställda.

Vi går igenom alla våra policies för att granska och undersöka hur de kan förbättras. Vårt första steg var att uppdatera vår policy för Respekt på Jobbet, då det är det dokument som är hanterar social arbetsmiljö, diskriminering, trakasserier, mobbning och mikroaggressioner. Denna policy har nu delats internt, och utbildning i policyn för alla anställda kommer att ske. Vi arbetar också på uppdaterade versioner av våra policies och riktlinjer för klagomål och disciplinära åtgärder för att säkerställa att processerna för hur de ska hanteras är lätta att förstå, användarvänliga och ger stöd där mikroaggressioner sker på arbetsplatsen.

 

Personal & Rekrytering

 • Samla in data för att kunna mäta mångfalden inom vårt företag, för att vara transparenta gentemot kunder och kunna mäta våra framsteg. 

En första enkätundersökning om lika möjligheter för anställda har genomförts i Storbritannien i linje med nationell lagstiftning, och kommer att lokaliseras för andra marknader. Vi anser att mångfald är mer än vad som finns med i lagstiftning om lika möjligheter, och vill därför att bredda de demografiska data som samlas in för att säkerställa att vi samlar upp och värderar alla former av skillnader.

 • Se över våra rekryteringsprocesser för att aktivt arbeta mot mer representation inom våra team, exempelvis genom att låta alla med rekryteringsansvar genomgå träning i kognitiv bias. 

Träning i policyn Respekt på Jobbet kommer att genomföras och vara obligatorisk för all personal med rekryteringsansvar. 

 • Göra vår redan existerande grupp för medarbetartalan mer aktiv, tydlig och tillgänglig för att lyfta anställdas åsikter och kontrollera att vårt företag hålls ansvarig för alla dessa åtaganden. 

Uppdateringar från vår grupp för medarbetaltalan skickas ut mer frekvent och till alla anställda. Informationen görs också tillgänglig genom flera plattformar, så som direktmail till personliga adresser, WeAre.Lush.com och LushLabs. Vi har lokalt arbetat med att informera om gruppen, vilka lokala representanter som finns och håller nyval de fall där det är aktuellt.

 

Träning & Utbildning

 • Se till att vårt support team, management teams och butikspersonal utbildas vid anställning så väl som kontinuerligt för att göra vår arbetsplats mer inkluderande för både kunder och personal. 

Vi arbetar med att sammanställa ett välkomstpaket innehållandes obligatoriskt material för alla anställda. Materialet kommer att innehålla grundläggande information om företaget, så som vilket beteende som förväntas av våra anställda och vad de kan förvänta sig från Lush i form av support och ansvar.

 • Ge expertträning för att säkerställa att all personal har kompetens att ge konsultationer till personer med afrohår.  

Ett träningspaket har satts ihop och delats med anställda, med fokus på hårbehov, behandlingsmetoder och styling. Informationsvideos har produceras av vårt Hair Lab och afrohårvårdsexpert för att säkerställa att all personal har rätt verktyg och kunskap. 

 • Skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar till aktivt och fortsatt lärande. 

Sessioner som fokuserar på antirasism och svart kultur hålls regelbundet via vår Learning Hub. Vi har även startat lokala projekt för att uppmuntra lärande, med olika fokus för varje tillfälle.

 

Produkter

 • Omvärdera hur vi tillverkar produkter för varje behov och diversifiera processen från koncept till färdig produkt. Som första steg lansera vår kollektion av hårprodukter specifikt framtagna för afrohår i samtliga butiker. 

En serie om hårvetenskap och kultur har producerats av vårt Hair Lab, som vår personal har tillgång till via Learning Hub och LushLabs. Kollektionen av afrohårvård lanseras i samtliga butiker och online den 13:e November. 

 • Granska produktnamn, innehåll och copy för att avlägsna alla stereotypa framställningar och säkerställa att alla framtida produkter skapas med det i åtanke. 

Vi har genomfört en global granskning av alla produktnamn, både nuvarande sortiment och produkter som inte längre finns kvar i sortimentet, för att identifiera sånt som kan vara olämpligt eller kränkande för specifika grupper och för att avlägsna stereotypiseringar. 

 • Använda vår inköpskraft för att få andra företag och upprätthålla vårt ställningstagande genom att se till att deras policys överensstämmer med våra. 

 

Extern kommunikation

 • Se över alla våra bilder och innehåll online och i sociala medier för att se till att våra budskap som varumärke representerar alla våra kunder och deras livsstilar. 

Vi granskar och arbetar aktivt med allt innehåll i vår kommunikation, för att säkerställa att vårt varumärke representerar alla våra kunder och deras livsstilar.  

 • Ge plats åt och lyfta organisationer och aktivister som jobbar med antirasism och mångfald i Sverige, både på kort och lång sikt. 

Vi har kontakt med grupper och personer för att erbjuda våra plattformar för frågor som vi anser förtjänar mer plats. Vi jobbar även med vår Charity Pot-fond för att kunna erbjuda ekonomiskt stöd till organisationer och aktivister som arbetar med dessa frågor.

 • Genomföra Lush globala kampanj för antirasism på lokal nivå.

Denna kampanj planeras just nu och kommer att genomföras under första delen av 2021.

 

--------------------------------------------------------------------

 

Lush Sweden 100-dagarsplan, publicerad 12 juni 2020

Den 12 juni gick vi ut med vårt officiella statement angående Black Lives Matter-rörelsen. En del av det innefattade en lista över faktisk åtgärder vi planerar att genomföra för att aktivt bli mer inkluderande och antirasistiskt som företag. Det kommande 100 dagarna lovar vi att: 

Principer & Riktlinjer

 • Skapa nya globala, övergripande ledord med tillhörande riktlinjer som håller oss som företag och alla som jobbar hos oss ansvariga för att skapa en säker plats där alla röster får komma till tals. 
 •  Publicera en 100 dagars-plan (vilket är det du nu läser) och uppdatera hur vårt fortsätta arbete kommer att se ut. 
 •  Uppdatera alla våra policys som berör personal och arbetsmiljö så att de innefattar information om hur vi hanterar fördomar, mikroaggressioner och diskriminering i våra butiker och på våra kontor, vilket stöd som finns för de som utsätts, samt göra information mer lättillgänglig för att alla anställda.

Personal & Rekrytering

 • Samla in data för att kunna mäta mångfalden inom vårt företag, för att vara transparenta gentemot kunder och kunna mäta våra framsteg. 
 • Se över våra rekryteringsprocesser för att aktivt arbeta mot mer representation inom våra team, exempelvis genom att låta alla med rekryteringsansvar genomgå träning i kognitiv bias. 
 • Göra vår redan existerande grupp för medarbetartalan mer aktiv, tydlig och tillgänglig för att lyfta anställdas åsikter och kontrollera att vårt företag hålls ansvarig för alla dessa åtaganden. 

Träning & Utbildning

 • Se till att vårt support team, management teams och butikspersonal utbildas vid anställning så väl som kontinuerligt för att göra vår arbetsplats mer inkluderande för både kunder och personal. 
 • Ge expertträning för att säkerställa att all personal har kompetens att ge konsultationer till personer med afrohår.  
 • Skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar till aktivt och fortsatt lärande. 

Produkter

 • Omvärdera hur vi tillverkar produkter för varje behov och diversifiera processen från koncept till färdig produkt. Som första steg lansera vår kollektion av hårprodukter specifikt framtagna för afrohår i samtliga butiker. 
 • Granska produktnamn, innehåll och copy för att avlägsna alla stereotypa framställningar och säkerställa att alla framtida produkter skapas med det i åtanke. 
 •  Använda vår inköpskraft för att få andra företag och upprätthålla vårt ställningstagande genom att se till att deras policys överensstämmer med våra. 

Extern kommunikation

 • Se över alla våra bilder och innehåll online och i sociala medier för att se till att våra budskap som varumärke representerar alla våra kunder och deras livsstilar. 
 • Ge plats åt och lyfta organisationer och aktivister som jobbar med antirasism och mångfald i Sverige, både på kort och lång sikt. 
 • Genomföra Lush globala kampanj för antirasism på lokal nivå.
Kommentarer (0)
0 Kommentarer