Fri frakt vid köp över 600 kr | Läs mer

ARTIKEL

Orangutangerna är i fara och så här kan du hjälpa till

Sumatras orangutanger är i fara, och deras hem i regnskogen förstörs.

En ny kampanj från den ideella organisationen the Sumatran Orangutan Society (SOS) och med stöd från Lush, har som mål att köpa 50 hektar av palmodling i Bukit Mas, Sumatra. Att återställa denna mark kommer ge orangutanger en plats att leva och allt börjar med de pengar som smalas in via försäljningen av tvålen Orangutan.

Kampanjen lanseras på Black Friday 2017[24/11/17], och här finns svaren på alla dina frågor.

Till vilka doneras intäkterna för markköpet?

The Sumatran Orangutan Society (SOS) är en konservationsorganisation baserad i England och som arbetar med att utveckla och finansiera projekt som skyddar orangutanger och regnskogen de lever i. De driver också internationella kampanjer för att adressera hotet mot arten och deras habitat. Deras systerorganisation i Sumatra är the Orangutan Information Centre (OIC), en indonesisk frivilligorganisation vars mål är att skydda Sumatras orangutanger och deras hemmiljö. Intäkterna från kampanjen kommer att skickas till OIC för att säkra marken i deras namn.

Varför är Leusers ekosystem så viktigt?

Ekosystemet i Leuser sträcker sig över 950,000 hektar ursprungsskog i norra Sumatra. Det är hem åt många olika ekosystem så som fjäll, mineralpooler, låga vintergröna skogar och sötvattensjöar och floder - så väl som torvmark vilka är särskilt viktiga för att binda koldioxid i marken.

I Leusers ekosystem finns för närvarande fler än 4000 växtarter så väl som 380 fågelarter, varav 50 är lokala arter. 65% av Sumatras djurarter lever inuti ekosystemet i Leuser. Det är den enda platsen i världen där orangutanger, tigrar, elefanter och noshörningar samexisterar, och de är alla akut utrotningshotade.

Vilka är de största hoten mot Leusers ekosystem?

Konventionellt jordbruk är det största hotet mot ursprungsskogen. Däri ingår stora palmodlingar som inkräktar på skogsgränserna och mer småskaliga jordbruk som odlar kakao, palm, apelsiner etc. På senare tid har de största hoten utgjorts av hydroelektricitet och geotermiska plantor som kräver stora områden av regnskog för energiproduktion.

Varför tycker SOS att det är viktigt att säkra en gammal palmodling och återställa den till ursprungsskog?

Den 50 hektar stora palmodlingen finns i Bukit mas, precis vid gränsen till urpsrungsskogen. SOS tror på vikten av att använda dessa 50 hektar som en buffertzon för att göra det svårare att inkräkta på skogen. Det innebär också att denna zon som idag är helt tom på vildliv, kan bli ett habitat fyllt av biologisk mångfald för de många utrotningshotade arterna. Marken kommer att ges tillbaka till naturen.

Hur fungerar återställningsprocessen?

Oljepalmträden huggns ned och rensas bort, och ersätts istället med 20-30 inhemska klimax-arter. När dessa har etablerat sig, ger de skugga så att andra arter kan frodas. Genom att plantera dessa arter som är mer habitabla för fåglar och däggdjur, kommer dessa djur också att sprida fröer när de väl börjat bosätta sig i området. Med tiden kommer marken att förvandlas till välmående skog full av biologisk mångfald.

Vad är syftet med kampanjen?

  • För att visa upp ett exempel på positiv förändring - att återta en plantage och ge den tillbaka till naturen och orangutangerna.

  • Det är en påminnelse om stor roll koldioxidbindning spelar i klimatförändringen - att skydda regnskogen är avgörande för att fånga in och förvara koldioxid.

  • Att skapa medvetande kring hur jordbruksprocesser som plantager skadar viktiga ekosystem.

  • För att understryka hur komplex frågan om palmolja är.

  • En påminnelse om hur plantager exploaterar och marginaliserar ursprungsbefolkning och vildliv.

Jag hann inte få tag i en tvål, vad kan jag göra för att stötta kampanjen?

För att stödja orangutangerna på Sumatra och hjälpa till att skydda regnskogen, kan du ta del av och fortsätta konversationen under hashtagen #SOSsumatra och gå med i Sumatran Orangutan Society: https://www.orangutans-sos.org/join/

Kommentarer (0)
0 Kommentarer