ARTIKEL

Soapbox: Ett Europa för alla - din röst mot rasismen

Inför Europaparlamentsvalet den 26 maj kraftsamlas det över hela kontinenten. Samtidigt som elevernas klimatstrejker når nya framgångar går även klimatförnekare och rasister framåt. I den här artiklen presenterar organisationen Skiftet aktionsdagen Ett Europa för alla, som vill lyfta progressiva röster inför valet. De menar att det behövs både engagemang på gatorna och i EU-valet för att kunna förändra. Den 19 maj äger demostrationen rum på Europas gator och torg. 

Vi vill inte bara stoppa rasismens framfart utan vi har en annan vision för Europa. Vårt framtida Europa …

  • Försvarar mänskligheten och mänskliga rättigheter. Istället för att göra Europeiska gränser till en fästning och låta människor drunkna i Medelhavet garanterar vårt Europa garanterar en säker passage, rätt till asyl och ett rättvist asylförfarande för de som söker skydd.
  • Står för demokrati, mångfald och yttrandefrihet. Istället för att främst lyssna på storbolagslobbyisterna ska vårt Europa lyssna på sina medborgares röster. Vårt Europa försvarar rättsstatsprincipen, blir mer demokratisk och ger Europaparlamentet mer inflytande. Det främjar tolerans och garanterar en mångfald av livsstilar, jämställdhet, frihet konst, kultur, fri press samt ett blomstrande civilsamhälle.
  • Garanterar social rättvisa. Istället för att rycka framåt med privatisering, avreglering och en handelspolitik som gynnar storbolag framför medborgarna ska EU utgöra en motvikt till det kraftigt växande inflytande som multinationella företag. Vårt Europa baseras på solidaritet och skyddar arbetstagarnas rättigheter och garanterar alla människor rätten till utbildning, bostäder, sjukvård, social trygghet och ett liv utan fattigdom. Europa måste uppfylla sitt ansvar i detta avseende – både hemma och över hela världen.
  • Är en drivkraft för grundläggande ekologisk förändring och en lösning på klimatkrisen. Istället för att förlita sig på fossila bränslen och kärnkraft omfamnar vårt Europa förnybara energikällor. Det möjliggör hållbart, klimatvänligt jordbruk och se till att omvandlingen genomförs på ett socialt ansvarsfullt sätt och att rättvisa jobb skapas.

Den 19 maj gör svenska städer gemensam sak med Budapest, Warszawa och Berlin och protesterar för ett bättre EU. Det blir ett fint program med artister, talare och poeter. Efteråt så samlas vi för picknick tillsammans. Samtidigt går 1000 aktiva runt omkring i landet och hänger upp dörrhängare för att mana till deltagande i valet. 

Vi tror att aktionsdagen den 19 maj blir en påminnelse för människor att rösta den 26 maj, men också ett startskott för nytt engagemang i folkrörelser. Oavsett om du varit med på många demonstrationer tidigare, eller är helt ny, så vill vi se till att 19 maj blir ett tillfälle att hämta energi, energi som behövs när samhället ska förändras.

De olika medverkande organisationerna kommer fortsätta driva sina frågor även efter demonstrationerna, och självklart även efter EU-valet. Att vara med i en organisation är ett bra sätt att jobba för ett bättre samhälle. 

 

Skiftet är den partipolitiskt oberoende folkrörelsen som kopplar samman och sammanför människor både framför skärmen och ute på gatan för ett mer rättvist Sverige.

 

Fossilgasfällan är en fristående, ideell gräsrotskampanj som drivs av engagerade medborgare utifrån övertygelsen att alla fossila bränslen behöver stanna i marken.

 

Jordens Vänner är en svensk miljöorganisation som arbetar för miljö och solidaritet. 

 

Momentum är en gräsrotsorganisation som ska flytta samhällsopinionen i riktning mot mer jämlikhet.

 

Klimataktion mobiliserar människor till manifestationer och aktioner mot klimatförändringar och klimatförändrande verksamheter. 

 

Tillsammansskapet är ett redskap för förändring som genom att samla kamper kan bli den kraft som krävs för att förändra våra lokalsamhällen. 

 

#MERmänsklighet vill skapa gränsöverskridande mänskliga möten och goda samtal i verkliga livet med syfte att stärka vår demokrati genom att värna om mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett hållbart samhälle.

Yttrandefrihet är en rättighet som är värd att bevara. Vi ger vår Soapboxsidor till andra som vill dela med sig av deras syn på världen.

No to hate, yes to change!

Vi vill inte bara stoppa rasismens framfart utan vi har en annan vision för Europa.

Kommentarer (0)
0 Kommentarer