Fri frakt vid köp över 600 kr | 50% rea under en begränsad tid | Gå till rea

ARTIKEL

Vad är kognitiv bias?

Kognitiv bias (unconscious bias på engelska) är en instinktiv reaktion till en person eller en situation som bottnar i inlärda stereotyper. Dessa sociala fördomar kan baseras på ras, kön och sociala tabun.  

Eftersom vi inte är medvetna om våra egna kognitiva biaser, kan det vara en utmaning att förändra dem. Men det är otroligt viktigt att vi alla funderar över hur vi bemöter och reagerar på olika personer (och hur vi på bästa sätt kan vara inkluderande) för att samhället vi lever i ska kunna förändras och bli mer jämställt. 

Identifiera

Vi bär alla på kognitiva biaser eftersom vårt samhälle orättvist värderar vissa attribut högre än andra. Att bli självmedveten börjar med att göra dig själv uppmärksam på när en person får dig att reagera instinktivt och att reflektera över den reaktionen. Vad är det med den personen som har fått dig att reagera instinktivt? Nästa gång du upplever detta, istället för att känna dig skyldig, påbörja arbetet med att förändra dina biaser

Lyssna

Om någon påpekar något du säger eller gör, var mottaglig för vad personen säger. Även om du inte helt förstår vad du gjorde, eller ens märkte att du gjorde något, är det viktigt att lyssna för att kunna förändra dina biaser. Kognitiva biaser förekommer ofta naturligt utan att vi tänker på det, så när någon påpekar dem kan det först kännas som personen ifråga överreagerar. Avfärda inte den personens känslor och upplevelser, utan låt dem förklara vad de menar och hur det påverkar dem.  

Fundera

Är dina tankar dina egna, eller något som du har blivit lärd att tänka? Om du inte kan spåra logiken bakom din tankeprocess, så kanske det bara är inlärt. Istället för att regera på situationen, ta tiden att fundera var (och vem) din respons kommer från. 

Förändra

Erkänn för dig själv att du har biaser. Vi påverkas alla av samhället och det är okej. Vi behöver göra jobbet som krävs för att bli de bästa versionerna av oss själva inom den kontexten. Utbilda dig själv med hjälp av podcasts, böcker och filmer som representerar mångfald och som skildrar upplevelser som skiljer sig från dina egna. Be personer du litar på att säga till när du reagerar utifrån kognitiv bias. 

Föregå med gott exempel 

Ta ansvar för att göra dig av med dina egna biaser. Det är inte upp till dig att utbilda andra, men du kan föregå med gott exempel genom att vara aktivt inkluderande. Det är möjligt att personer kommer reagera defensivt om du uppmärksammar dem på deras eget beteende, så var beredd på att kanske inte alltid få det direkta resultatet du önskar. Med det är vårt gemensamma ansvar som samhälle att ta de där samtalen, även om de kan kännas obekväma. Vi måste bli mer inkluderande och mer förstående för minoriteters upplevelser. Genom att utmana dina egna kognitiva biaser och uppmärksamma hur fördomar formas, kan du föregå med gott exempel.  

Kommentarer (0)
0 Kommentarer